Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Kommunal fornying

Norge har en offentlig sektor som sikrer velferd, omsorg, helse og utdanning, og som skal gi alle innbyggerne gode tjenester, valgfrihet og medbestemmelse. Fornying av offentlig sektor skal ha som mål å oppnå mer velferd og mindre administrasjon, mer lokal frihet og mindre detaljstyring.

Statsforvalteren skal stimulere til lokal omstilling og fornying i kommunesektoren. Dette arbeidet må ses i sammenheng med arbeidet knyttet til veiledning, samordning og tildeling av skjønnsmidler.

Prosjektskjønn er en integrert søknads- og rapporteringsportal som brukes av kommuner, ansatte hos Statsforvalteren og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Løsningen forenkler håndteringen av søknader og rapportering på bruk av skjønnsmidler til fornying og innovasjon i offentlig sektor. 

Publikum og media har tilgang til et nettsted som gir innsyn i tildelte midler, omtale av prosjekt og innsendte rapporter

 

 

Vis mer


18.10.2018

Skjønnsmidler til innovasjons- og fornyingsprosjekter 2019

Fylkesmannen har holdt tilbake 13 mill. kr av skjønnsmidlene for 2019 til innovasjons- og fornyingsprosjekter. Skjønnsmidlene skal gi kommunene mulighet til å prioritere nytenkning og utvikling.


13.03.2018

15 mill. kr i skjønnsmidler er fordelt

 

Fylkesmannen har nå fordelt 15 mill. kr i skjønnsmidler for 2018 til 41 fornyings- og innovasjonsprosjekter i kommunene i Oppland.

Fylkesmannen mottok 68 søknader, med en samlet søknadssum på over 40 mill. kr.  


28.02.2018

Vil ha flere kommuner til Innlandet

- Flere kommuner i randsonen bør vurderes ved grensejustering.
- Naturlig med Jevnaker til Viken.
- Lunner og Gran hører sammen, bør utredes videre.


06.02.2018

Kommunene har søkt om vel 40 mill kr

 


05.01.2018

Knut Storberget til regionmøter

Knut Storberget, som fra 1. januar 2019 blir fylkesmann for både Hedmark og Oppland, blir med på regionmøter Fylkesmannen i Oppland arrangerer nå i januar for å «lytte og lære» om Oppland.


20.12.2017

Skjønnsmidler til innovasjons-og fornyingsprosjekter 2018

Fylkesmannen har holdt tilbake 15 mill. kr av skjønnsmidlene for 2018 til innovasjons- og fornyingsprosjekter i kommunene. Skjønnsmidlene til slike utviklingsprosjekter skal gi kommunene muligheter til å prioritere nytenkning innen stramme økonomiske rammer.  


02.03.2017

16,6 mill kr er fordelt til innovasjons- og fornyingsprosjekter

Fylkesmannen har holdt tilbake 18 mill kr av skjønnsmidlene for 2017 til uforutsette hendelser og til fornyings- og innovasjonsprosjekter. 16,6 mill kr er nå fordelt til 39 prosjekter i 21 kommuner.


06.02.2017

Kommunene har søkt om nesten 60 mill kr i skjønnsmidler til fornyings-og innovasjonsprosjekter

Fristen for å søke om skjønnsmidler til fornyings- og innovasjonsprosjekter har gått ut. Det har kommet inn 69 søknader fra kommunene. Fylkesmannen har holdt tilbake 18 mill kr av de totale skjønnsmidlene til prosjekter og uforutsette hendelser gjennom året.


07.11.2016

Skjønnsmidler til fornying 2017

Søknadsfrist for skjønnsmidler til innovasjons- og fornyingsprosjekter for 2017 er 27.januar 2017.


08.09.2016

Kommunebilder 2016: 2158 kvalitetsindikatorer sjekket ut

KOMMUNEBILDER 2016: Fylkesmannen skal kjenne sine kommuner godt, og for 12. gang presenterer Fylkesmannen i Oppland kommunebilder der kommunenes arbeidsmåter og fagområder er analysert, vurdert og beskrevet på en egen nettportal du finner her.