Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Kommunebilder 2017

Kommunebildene er et viktig element i dialogen mellom Fylkesmannen og kommunene i Oppland.

Fylkesmannen har i oppdrag å løse flere oppgaver på vegne av nasjonale myndigheter. Mye av oppdraget som er gitt, innebærer tilsyn, kontroll, rådgivning og veiledning. For å løse oppgavene best mulig forutsettes det at Fylkesmannen har oversikt over situasjonen i den enkelte kommune. Det er nyttig for oss å systematisere kunnskapen vi får om kommunene. Vårt håp er at det kan være til nytte også for kommunenes administrasjon og politikere.

Kommunebildene gjengir Fylkesmannens inntrykk av kommunene i vårt fylke og gir et bilde av nåsituasjonen innenfor ulike tjenesteområder. Det er viktig å understreke at kommunebildet ikke gir en fullstendig oversikt over Fylkesmannens bilde av kommunen, men har fokus på noen forhold hvor kommunen har et handlingsrom eller et utviklingspotensial som det er viktig å ha dialog om. Utfordringene må løses lokalt i kommunene, og det ønsker Fylkesmannen å bidra til.

Kommunebildene inneholder to deler – en overordnet del med en beskrivelse av Fylkesmannens forventninger innenfor ulike fagområder, med utgangspunkt i statlig politikk.:

Den andre delen er rettet mot den enkelte kommune og tar for seg de samme fagområdene som overordnet del. På de enkelte fagområdet har vi løftet fram noen punkter som vi ønsker dialog med kommunene om framover.  Klikk på kommunenavnet  for å se kommunebildet :

Lillehammer Gjøvik Dovre Lesja
Skjåk Lom Vågå Nord-Fron
Sel Sør-Fron Ringebu Øyer
Gausdal Østre Toten Vestre Toten Jevnaker
Lunner Gran Søndre Land Nordre Land
Sør-Aurdal Etnedal Nord-Aurdal Vestre Slidre
Øystre Slidre Vang