Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Kommunebilder 2016

Fylkesmannen skal kjenne sine kommuner godt, og for 12. gang presenterer Fylkesmannen i Oppland kommunebilder der kommunenes arbeidsmåter og fagområder er analysert, vurdert og beskrevet.

Arbeidsformen for å få så relevante og korrekte kommunebilder som mulig har endret seg. Arbeidet involverer nå mange fagfolk. Som utgangspunkt for årets kommunebilder er 83 underpunkter «sjekket ut» for hver kommune. Dette er igjen oppsummert i en overordnet vurdering av åtte fagområdet der Fylkesmannen har et veilednings- eller kontrollansvar.

Klikk på kommunenavnet i tabellen under for å se kommunebildet:

Lillehammer Gjøvik Dovre Lesja
Skjåk Lom Vågå Nord-Fron
Sel Sør-Fron Ringebu Øyer
Gausdal Østre Toten Vestre Toten Jevnaker
Lunner Gran Søndre Land Nordre Land
Sør-Aurdal Etnedal Nord-Aurdal Vestre Slidre
Øystre Slidre Vang

Banner kommunebilder 2016 Kommunebilde 2016 - Lillehammer Kommunebilder 2016 - Gjøvik Dovre Lesja Skjåk Lom Vågå Nord-Fron Sel Sør-Fron Ringebu Øyer Gausdal Østre Toten Vestre Toten Jevnaker Lunner Gran Søndre Land Nordre Land Sør-Aurdal Etnedal Nord-Aurdal Vestre Slidre Øystre Slidre Vang

Kalender

Regionvise møter 2016:

Fredag 23. september  kl. 09.30:
Spidsbergseter, Venabygdsfjellet
Møte med Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron

Torsdag 15. september kl. 13.30:
Thorbjørnrud Hotell, Jevnaker
Møte med Gran, Lunner og Jevnaker finner du en sak om her.

Fredag 16. september kl. 09:30:
Kommunestyresalen, Vestre Toten
Møte med Venstre Toten, Østre Toten, Gjøvik, Nordre Land og Søndre Land finner du ensak om her.

Mandag 19. september kl. 09.30:
Kommunestyresalen, Nord-Aurdal
Møte med Sør-Aurdal, Nord-Aurdal, Etnedal, Øystre Slidre, Vestre Slidre og Vang finner du sak om her.

Tirsdag 20. september kl. 09.30:
Thon Hotel, Otta
Møte med Lesja, Dovre, Sel, Vågå, Lom og Skjåk finner du en sak om her.

Onsdag 21. september kl. 09.30:
Hotel Hammer, Lillehammer
Møte med Lillehammer, Øyer og Gausdal finner du en sak om her.

Fredag 23. september kl. 09.30:
Spidsbergseter, Ringebu
Møte med Nord-Fron, Sør-Fron og Ringebu finner du en sak om her.