Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Kommunebilder 2015

Fylkesmannen har i år valgt å lage et «kommunebilde» for hver kommune og ikke regionvise bilder. Ideen med dokumentet er likevel den samme som tidligere, altså en vurdering av hvordan kommunen leverer de lovpålagte tjenestene sett fra Fylkesmannens ståsted.

Fylkesmannen har som oppdrag å vurdere kommunereformprosessene i fylket. I dette arbeidet vil vi blant annet ta utgangspunkt i vurderingen av kommunens tjenester slik de er beskrevet i kommunebildene. Tjenestene vil bli sett opp mot robusthet og mulig sårbarhet. Vi mener kommunen må:

  • ha en ledelse som er «tett på» og har høye standarder og forventninger til tjenestene
  • ha tydelig dialog mellom administrasjon og politikere
  • sikre folk og kunnskap nok - og tilstrekkelig økonomi - på alle områder
  • sikre kvalitet på tjenestene og profesjonalitet i all saksbehandling

Vi har også laget et mer generelt "Opplandsbilde".
Her kan du gå inn på de enkelte bildene:

Bilder av kommunehusene i Oppland Lenke til kommunebildet for hele Oppland fylke Lenke til kommunebilde for Lillehammer 2015 Lenke til kommunebilde for Gjøvik 2015 Lenke til kommunebilde for Dovre 2015 Lenke til kommunebilde for Lesja 2015 Lenke til kommunebilete for Skjåk 2015 Lenke til kommunebilde for Lom 2015 Lenke til kommunebilde for Vågå 2015 Lenke til kommunebilete for Nord-Fron 2015 Lenke til kommunebilde for Sel 2015 Lenke til kommunebilde for Sør-Fron 2015 Lenke til kommunebilde for Ringebu 2015 Lenke til kommunebilde for Øyer 2015 Lenke til kommunebilde for Gausdal 2015 Lenke til kommunebilde for Østre Toten 2015 Lenke til kommunebilde for Vestre Toten 2015 Lenke til kommunebilde for Jevnaker 2015 Lenke til kommunebilde for Lunner 2015 Lenke til kommunebilde for Gran 2015 Lenke til kommunebilde for Søndre Land 2015 Lenke til kommunebilde for Nordre Land 2015 Lenke til kommunebilde for Sør-Aurdal 2015 Lenke til kommunebilde for Etnedal 2015 Lenke til kommunebilde for Nord-Aurdal 2015 Lenke til kommunebilde for Vestre Slidre 2015 Lenke til kommunebilete for Øystre Slidre 2015 Lenke til kommunebilde for Vang 2015


Sel


Vågå


Lom


Lesja


Dovre


Skjåk


Gjøvik


Østre Toten


Søndre Land


Nordre Land


TIDSPLAN

Valdres
Mandag 19. okt.: kommunebildene publiseres.
Fredag 23. okt. kl. 12.30: møte på Radisson Blu Resort Beitotølen

Lillehammerregionen
Midt-Gudbrandsdal
Mandag 26. okt.: kommunebildene publiseres.
Torsdag 29. okt. kl. 08.30: møte på Quality Hotel & Resort Hafjell

Gran og Lunner kommuner
Mandag 2. nov.: kommunebildene publiseres
Torsdag 5. nov. kl. 19.00: møte i Lunnerhallen, vestibylen 

Gjøvikregionen
Onsdag 18. nov: kommunebildene publiseres
Tirsdag 24. nov kl. 14.00: Møte på Quality Strand Hotel Gjøvik

Nord-Gudbrandsdal
Torsdag 19. nov: kommunebildene publiseres
Onsdag 25. nov. kl. 14.00: Møte på Norlandia Otta hotell

Jevnaker kommune
Mandag 2. november: kommunebildene publiseres
Tirsdag 15. des.: Møte med formannskapet i Rådhuset, Jevnaker