Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Kommunal styring

Statsforvalteren skal kontrollere og veilede kommunene om rettsregler som gjelder kommunale organer. Dette gjelder både generelle og spesifikke juridiske problemstillinger og spørsmål knyttet til økonomireglene. Statsforvalteren skal også formidle signaler fra departementene til kommunene.


27.12.2018

Få nyhetsvarsling fra Fylkesmannen i Innlandet

Fylkesmannen i Hedmark og Fylkesmannen i Oppland blir slått sammen til Fylkesmannen i Innlandet fra 1. januar 2019. Ønsker du nyhetsvarsling, altså en e-post, når det kommer nye saker på det nye fylkesmannsembetets nettside? Da må du følge denne lenken. Dette gjelder også deg som har hatt nyhetsvarsling på nettsider til de «gamle» embetene.

Ny nettside ble publisert i dag, 27. desember. Nesten 1.500 personer i de to fylkene har benyttet seg av nyhetsvarsling for å få tips om hva Fylkesmannen legger ut på nettsida, enten umiddelbart, daglig eller ukentlig. Det er i stor grad lokalpolitikere, blant annet nesten samtlige ordførere, og mange ansatte i kommunene som har valgt å bli varslet. Også organisasjoner og media er godt representert.

Det nye fylkesmannsembetet håper på enda flere abonnenter, og vi tror nyhetsvarsling er en god måte å holde seg orientert om hva som skjer hos Fylkesmannen i Innlandet på.

De fleste abonnentene våre velger «nyheter framside» for å få med seg de generelle sakene, men det er også mulig å velge ett eller flere fagområder:

 • Folk og samfunn
 • Asylsøkere og flyktninger
 • Barnehage og opplæring
 • Barn og foreldre
 • Helse omsorg og sosialtjenester
 • Vergemål
 • Miljø og klima
 • Landbruk og mat
 • Kommunal styring
 • Plan og bygg
 • Samfunnssikkerhet og beredskap

Takk for at du velger å følge oss på nettsida!


27.12.2018

Få nyhetsvarsling fra Fylkesmannen i Innlandet(3)

Fylkesmannen i Hedmark og Fylkesmannen i Oppland blir slått sammen til Fylkesmannen i Innlandet fra 1. januar 2019. Ønsker du nyhetsvarsling, altså en e-post, når det kommer nye saker på det nye fylkesmannsembetets nettside? Da må du følge denne lenken. Dette gjelder også deg som har hatt nyhetsvarsling på nettsider til de «gamle» embetene.

Ny nettside ble publisert i dag, 27. desember. Nesten 1.500 personer i de to fylkene har benyttet seg av nyhetsvarsling for å få tips om hva Fylkesmannen legger ut på nettsida, enten umiddelbart, daglig eller ukentlig. Det er i stor grad lokalpolitikere, blant annet nesten samtlige ordførere, og mange ansatte i kommunene som har valgt å bli varslet. Også organisasjoner og media er godt representert.

Det nye fylkesmannsembetet håper på enda flere abonnenter, og vi tror nyhetsvarsling er en god måte å holde seg orientert om hva som skjer hos Fylkesmannen i Innlandet på.

De fleste abonnentene våre velger «nyheter framside» for å få med seg de generelle sakene, men det er også mulig å velge ett eller flere fagområder:

 • Folk og samfunn
 • Asylsøkere og flyktninger
 • Barnehage og opplæring
 • Barn og foreldre
 • Helse omsorg og sosialtjenester
 • Vergemål
 • Miljø og klima
 • Landbruk og mat
 • Kommunal styring
 • Plan og bygg
 • Samfunnssikkerhet og beredskap

Takk for at du velger å følge oss på nettsida!


19.12.2018

Velkommen til Innlandet!

Vi ønsker God jul, Godt nytt år og velkommen til et nytt fylkesmannsembete i 2019. Vi håper at du er nysgjerrig på oss og vil følge med på hva vi driver med.


09.11.2018

100 000 kroner i skjønnsmidler til utbygging av nødsamband

Dovre kommune, i samarbeid Norsk Radio Relæ Liga har satt i gang arbeid med å oppgradere det gamle nødnettet til Politiet, og utvide det geografiske området ved å etablere flere basestasjoner


09.11.2018

Fem kommuner får 925 000 kr i skjønnsmidler etter skogbrannberedskap

Mange kommuner i Oppland hadde ekstra utgifter i forbindelse med skogbrann/skogbrannberedskap i sommer på grunn av ekstrem tørke - fem kommuner får skjønnsmidler


19.10.2018

- Vi må være nysgjerrige på hverandre

Hvordan kan nye Innlandet ta en ledende posisjon i landet? Regionreformen var ett av hovedtemaene på KS høstkonferanse denne uka.


18.10.2018

Skjønnsmidler til innovasjons- og fornyingsprosjekter 2019

Fylkesmannen har holdt tilbake 13 mill. kr av skjønnsmidlene for 2019 til innovasjons- og fornyingsprosjekter. Skjønnsmidlene skal gi kommunene mulighet til å prioritere nytenkning og utvikling.


12.10.2018

Inhabil i lovlighetskontroll av kommunedelplan E6

Fylkesmannen oversender kravet om lovlighetskontroll av kommunedelplan E6 Vingrom - Ensby til departementet og ber om at det oppnevnes settefylkesmann. 


08.10.2018

Statsbudsjettet for 2019 - kommunene får samme handlingsrom som i 2018

Regjeringen legger i dag fram forslag til Statsbudsjett for 2019. Regjeringen legger opp til en økning i kommunesektorens frie inntekter på 2,6 mrd. kr. Hele økningen går til kommunene. Dette skyldes at fylkeskommunene vil få noe reduserte demografikostnader som følge av nedgang i aldersgruppen 16-19 år


12.07.2018

Raufoss næringspark ønsker seg ny kommunegrense

Raufoss Næringspark har søkt om grensejustering av kommunegrensen mellom Vestre Toten og Gjøvik. Næringsparken, som ligger i begge kommuner, ønsker å forholde seg til en kommune, ikke to, slik de gjør i dag. 


Flere nyheter Få nyhetsvarsel