Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Maihaugenkonferansen 2018

Program/Påmelding

Maihaugenkonferansen er en samlende arena for de som jobber på integrerings-feltet. Velkommen til Lillehammer 8. og 9. mai 2018

Konferansen planlegges og gjennomføres i samarbeid mellom Fylkesmannen i Oppland, IMDi Indre Øst, Oppland fylkeskommune, NAV og stiftelse Stiftelsen Lillehammer museum. Dette er den 11. gangen konferansen arrangeres.

Konferansen er blitt et bransjetreff med bred representasjon fra de som arbeider med de fleste aspekter ved bosetting og inkludering. I tillegg til de faglige innslagene, vil konferansen bli løftet fram av kulturelle innslag designet for anledningen. Maihaugen, som er en del av Lillehammer museum, gir en fantastisk ramme om arrangementet og byr også på utstillinger, konserter og god mat til deltagerne og bidragsytere


Publisert 11.05.2018

Mester Grønn: Inkludering og mangfold beriker

Dette var budskapet fra Mester Grønn, som sammen med Lier kommune og NAV Buskerud presenterte sitt projekt - Inkluderingspakken - på dag to av Maihaugenkonferansen


Publisert 08.05.2018

Norges viktigste jobber!

MAIHAUGENKONFERANSEN 2018: -Dere gjør en av Norges viktigste jobber. Og den blir bare viktigere og viktigere. Ordene kom fra kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner da han åpnet den 11. Maihaugenkonferansen


Publisert 02.05.2018

Nå er vi klare...

til å ta imot over 400 deltagere til årets Maihaugenkonferanse. Vi mener vi har satt sammen et spennende og variert program, både faglig og kulturelt. Det er spådd strålende vær og Maihaugen vil gi oss en strålende ramme for konferansen - VELKOMMEN!


Publisert 16.04.2018

Årets «programleder» er Leo Ajkic

Vi har i år vært så heldige å få Leo Ajkic til å lose oss gjennom begge dagene av Maihaugenkonferansen. Leo Ajkic er kjent som programleder for radio og TV.


Publisert 16.04.2018

Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner kommer til Maihaugenkonferansen

Sanner kommer til konferansen tirsdag 8. mai. Hovedtema i år er ungdom, utdanning og arbeid og vi er derfor veldig glade for å få besøk av kunnskaps- og integreringsministeren 


Publisert 10.04.2018

Påmeldingsfristen utsatt til 20. april

Vi har nå nærmere 400 påmeldte, men det er plass til flere og påmeldingsfristen er derfor utsatt til 20. april - meld deg på! Programmet er oppdatert i dag og ligger på toppen av siden.


Publisert 10.04.2018

Maihaugenkonferansen: Her er noe av kulturprogrammet - gled deg!

Maihaugenkonferansen skal være en kombinasjon av læring og sanselige intrykk. Årets konferanse er ingen unntak og her kan du lese om noe av det du kan glede deg til når du kommer til Maihaugenkonferansen 8. g 9. mai.


Publisert 15.03.2018

Har du husket å melde deg på konferansen?

Det er nå ca 350 påmeldte og vi har fotsatt noen plasser igjen. Siste påmeldingsfrist er 11. april. Programmet for konferansen er nå stort sett klart og her er det mye spennende! 


Publisert 05.02.2018

Påmeldingen til Maihaugenkonferansen 8. og 9. mai 2018 er nå åpnet

Programmet for Maihaugenkonferansen begynner å ta form. Tema på årets konferanse er It`s up to You(th) – mangfold gir muligheter. Leo Ajkic vil lede oss gjennom de to dagene. Meld deg på - her er det først til mølla


Publisert 14.12.2017

Sett av datoene 8. og 9. mai 2018

Her er prosjektgruppa som jobber med programmet for Maihaugenkonferansen 2018. Programmet begynner å ta form og vi anbefaler at dere setter av datoene. Tema for konferansen er "It`s up to YOU(th): mangfold gir muligheter" og vil som tittelen sier handle mye om ungdom. 


Konferansens formål

  • Bidra til økt fokus på resultater og strategier for bedre integrering av flyktninger og innvandrere
  • Synliggjøre tiltak og erfaringer som kan inspirere til diskusjon og innsats blant deltakerne
  • belyse nødvendigheten av samspill og samhandling på integreringsfeltet

Målgruppe
Kommuneledere, tjenesteledere, NAV, programrådgivere, flyktningkonsulenter, fylkesmannsembetene, omsorgspersonell, barnevernspersonell, Politiet, VOX. UDI, Bufetat, ansatte i barnehage- og skolesektor, asylmottak og omsorgssentra, arbeidsgivere, frivillige organisasjoner, politiske partier, høgskoler, forskningsmiljøer, m.fl.