Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Maihaugenkonferansen 2016

Maihaugenkonferansen er en samlende arena for de som jobber på integrerings-feltet. Velkommen til Lillehammer 11. og 12. mai!

Konferansen planlegges og gjennomføres i samarbeid mellom Fylkesmannen i Oppland, IMDi Indre Øst, Oppland fylkeskommune, NAV og stiftelse Stiftelsen Lillehammer museum.

Konferansen er blitt et bransjetreff med bred representasjon fra de som arbeider med de fleste aspekter ved bosetting og inkludering. I tillegg til de faglige innslagene, vil konferansen bli løftet fram av kulturelle innslag designet for anledningen. Maihaugen, som er en del av Lillehammer museum, gir en fantastisk ramme om arrangementet og byr også på utstillinger, konserter og god mat til deltagerne og bidragsytere

                                                      

 


12.05.2016

And the winner is Grimstad!!

Grimstad kommune ble vinnere av Bosettingsprisen 2015. Prisen ble delt ut av statssekretær Hanne Caroline Simonsen Iversen på siste dag av Maihaugenkonferansen. Prisen deles ut til en kommune som har gjort en ekstraordinær innsats for å bosette mange flyktninger i 2015 gjennom kreative og gode løsninger for å skaffe nok boliger til veie. 


10.05.2016

Maihaugkonferansens første dag

Hovedtemaene på konferansens første dag har vært; Migrasjon: et folk som vandrer, mangfoldige Norge: å løse integreringskoder og fra holdninger til handlinger: arbeid mot rasisme og diskriminering. 


09.05.2016

Hotell og streik

Hotellene som har overnatting for deltagerne på Maihaugenkonferansen har gitt beskjed om at de holder åpent.


06.05.2016

Maihaugenkonferansen nærmer seg - her er litt praktisk informasjon

Nå er det få dager til Maihaugenkonferansen 2016 braker løs - vi gleder oss! Her kommer litt praktisk informasjon til dere som skal delta på konferansen


03.05.2016

Kultur på Maihaugen-konferansen

11. og 12. mai arrangeres Maihaugenkonferansen for tiende gang med opp mot 600 deltagere. Tema i år er «Hverdagsintegrering: å knekke nøtter og løse koder» - og kultur skal også i år skape rammer for dialog, refleksjon og diskusjon.


27.04.2016

Kronprins Haakon åpner Maihaugen-konferansen

Den nasjonale integreringskonferansen har i opp mot 600 påmeldte og arrangeres for 10. gang. Det er andre gang Kronprinsen besøker Maihaugenkonferansen. Kronprinsen åpner konferansen 11. mai.


15.04.2016

Alle landets fylker er representert på årets konferanse!

Faglig og kulturellt påfyll og nettverksbygging er viktige faktorer når ca 560 påmeldte fra Agder i sør til Finnmark i nord møtes på Maihaugenkonferansen.


05.04.2016

Har du husket å melde deg på Maihaugenkonferansen?

Det er nå over 500 påmeldte og det begynner å nærme seg fullt. Fristen for påmelding er fredag 8 april. På programmet finner du interessante programposter som Migrasjon: et folk som vandrer, Mangfoldig Norge: å løse integreringskoder, gode eksempler pluss mye, mye mer!


05.02.2016

Velkommen til jubileumskonferanse

Fylkesmannen i Oppland,  Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) Indre Øst, Oppland Fylkeskommune og  NAV Oppland inviterer til Maihaugenkonferansen 11. og 12. mai 2016. Kun 600 plasser, så meld deg på - her blir det fullt!


Kontaktinformasjon

Anastasia Pettersen
IMDi Indre Øst
ape@imdi.no
tlf. 46841310

Randi Irene Midthaugen
Fylkesmannen i Oppland
fmoprim@fylkesmannen.no
tlf. 61266048

Mari-Anne Øyhaugen
NAV Oppland
Mari-Anne.Oyhaugen@nav.no
tlf. 45844629

 

Konferansens formål

  • Bidra til økt fokus på resultater og strategier for bedre integrering av flyktninger og innvandrere
  • Synliggjøre tiltak og erfaringer som kan inspirere til diskusjon og innsats blant deltakerne
  • belyse nødvendigheten av samspill og samhandling på integreringsfeltet

Målgruppe
Kommuneledere, tjenesteledere, NAV, programrådgivere, flyktningkonsulenter, fylkesmannsembetene, omsorgspersonell, barnevernspersonell, Politiet, VOX. UDI, Bufetat, ansatte i barnehage- og skolesektor, asylmottak og omsorgssentra, arbeidsgivere, frivillige organisasjoner, politiske partier, høgskoler, forskningsmiljøer, m.fl.