Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

LIS1 og turnustjeneste for fysioterapeuter

Turnustjeneste innebærer at fysioterapeuter gjennomfører en pålagt praksistid etter avsluttet utdanning. Spesialistutdanning og godkjenning for leger følger ordningen som ble iverksatt i 2019. Ofte brukes uttrykkene LIS1, LIS2 og LIS3 om leger som er ansatt i utdanningsstillinger.

Spesialistutdanningen og godkjenningen for leger er tredelt. Lege i spesialisering del 1 (LIS1) er den første delen av spesialiseringsløpet, og er felles for alle leger. LIS1 erstatter i praksis turnustjenesten for leger. LIS1 blir etterfulgt av LIS2 og LIS3. Sistnevnte er spesialiseringen til de ulike legespesialistene.

LIS1 omfatter tolv måneder i sykehus og seks måneder i kommunehelsetjenesten. Leger som var tilsatt eller hadde fått tilbud om turnusstilling etter gammel ordning før 1. mars 2017 er de siste som gjennomfører turnustjeneste. 

Ledige LIS1-stillinger blir lyst ut vår og høst via stillingsportalen til Helsedirektoratet.

Turnusplasser for fysioterapeuter

Personer som har avsluttet bachelorutdanning i fysioterapi, må gjennomføre ett års fastlagt praktisk tjeneste (turnustjeneste) for å få autorisasjon som fysioterapeut. Statsforvalteren i hvert enkelt fylke godkjenner turnusplasser for fysioterapeuter på sykehus og i kommunehelsetjenesten. Statsforvalteren i Troms og Finnmark, Statsforvalteren i Vestland og Statsforvalteren i Oslo og Viken har hovedansvar for å skaffe nok turnusplasser i sin region (Nord-Norge, Vestlandet og Østlandet). 

Kurs hos Statsforvalteren

Statsforvalteren tilbyr gruppeveiledning og kurs for leger i spesialisering og turnusfysioterapeuter.

Vi tilbyr:

 • Kurs i offentlig helsearbeid
 • Kurs i legevaktsmedisin for leger i spesialisering, del 1 (LIS1)
 • Grupperettleiing av LIS1-leger i kommunehelsetjenesten
 • Opplæring til veiledere som skal ha ansvar for LIS1-leger i kommunehelsetjenesten
 • Opplæring til veiledere for turnusfysioterapeuter

Statsforvalteren refunderer reiseutgifter du har hatt i forbindelse med kurs og veiledning. 

Vis mer

Evaluering av turnustjenesten i kommunehelsetjenesten og sykehus.

Den 15. februar og 15. august hvert år skjer et skifte av turnuskandidater, fysioterapeuter og leger, i sykehus og i kommunehelsetjenesten.
Fylkesmannen oppfordrer alle kandidater ved slutten av sin tjenestetid å fylle ut evalueringsskjema og sender det til
Fylkesmannen i Oppland, Postboks 987, 2626 Lillehammer.

Evalueringsskjema finner du her:

Skjema for medisinske kandidater i kommunehelsetjenesten

Skjema for fysioterapeutkandidater i kommunehelsetjenesten

Skjema for fysioterapeutkandidater i sykehus/institusjon


05.06.2018

Frå turnus til LIS1

Frå september 2018 vil første kull med legar i spesialisering del 1 (LIS1) starte i kommunane. Det nye utdanningsløpet erstattar ordninga med turnuslegar.


13.04.2015

Turnusseminar våren 2015

Turnusseminar våren 2015 - innlegg


06.11.2014

Turnusseminaret høsten 2014

Turnusseminaret høsten 2014 - Innlegg


08.04.2014

Turnusseminaret våren 2014 - Presentasjoner

Presentasjoner fra turnusseminaret 1.-2. april 2014.


Aktuelt

Reiseregning

Det er viktig at reiseregninger blir rett utfylt, her kommer derfor noen tips:

 • Fyll inn fullstendig navn, adresse, postnr, poststed
 • Fyll inn skattekommune
 • Fyll inn fødselsnr. 11 siffer
 • Fyll inn bankkontonummer
 • Fyll inn både dato og kl. slett for utreise og retur
 • Fyll inn reiseårsak
 • Fyll inn feltet overført fra baksiden (beløp)
 • Fyll inn reisespesifikasjon på baksiden av skjemaet, alle reisedata som km, tidspunkt, avreisested, osv.
 • Skriv inn eventuelle passasjerer i merknader helt nederst på arket sin bakside.
 • Fyll inn skyssmiddel
 • Fyll inn eventuelt passasjertillegg
 • Og ikke minst underskrift nederst på arket sin fremside!

Satser på kilometer- og kostgodtgjørelse fra 1. janar 2013:  
Kilometergodtgjørelse kr 4,05
Passasjertillegg kr 1,00
Husk navn på passasjer
Kostgodtgjørelse 5-9 timer kr 195,-
Kostgodtgjørelse 9-12 timer kr 300,-
Kostgodtgjørelse over 12 timer kr 495,-
Kostgodtgjørelse pr. døgn v/overnatting kr 670,-
Trekk av frokost kr 67,-
Trekk av lunsj kr 268,- ved overnattingsreiser, kr 195,- ved dagreiser
Trekk av middag kr 335,-