Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Helse, omsorg og sosialtjenester

Alle som trenger det, skal få gode og forsvarlige helse- og sosialtjenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose. Det er i stor grad kommunene og helseforetakene (sykehusene) som tilbyr disse tjenestene.

Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har også ansvar for å føre tilsyn og kontroll med helse- og sosialtjenestene. Mye av tilsyns- og kontrollarbeidet gjøres av Statsforvalteren.

Vis mer


27.12.2018

Få nyhetsvarsling fra Fylkesmannen i Innlandet

Fylkesmannen i Hedmark og Fylkesmannen i Oppland blir slått sammen til Fylkesmannen i Innlandet fra 1. januar 2019. Ønsker du nyhetsvarsling, altså en e-post, når det kommer nye saker på det nye fylkesmannsembetets nettside? Da må du følge denne lenken. Dette gjelder også deg som har hatt nyhetsvarsling på nettsider til de «gamle» embetene.

Ny nettside ble publisert i dag, 27. desember. Nesten 1.500 personer i de to fylkene har benyttet seg av nyhetsvarsling for å få tips om hva Fylkesmannen legger ut på nettsida, enten umiddelbart, daglig eller ukentlig. Det er i stor grad lokalpolitikere, blant annet nesten samtlige ordførere, og mange ansatte i kommunene som har valgt å bli varslet. Også organisasjoner og media er godt representert.

Det nye fylkesmannsembetet håper på enda flere abonnenter, og vi tror nyhetsvarsling er en god måte å holde seg orientert om hva som skjer hos Fylkesmannen i Innlandet på.

De fleste abonnentene våre velger «nyheter framside» for å få med seg de generelle sakene, men det er også mulig å velge ett eller flere fagområder:

 • Folk og samfunn
 • Asylsøkere og flyktninger
 • Barnehage og opplæring
 • Barn og foreldre
 • Helse omsorg og sosialtjenester
 • Vergemål
 • Miljø og klima
 • Landbruk og mat
 • Kommunal styring
 • Plan og bygg
 • Samfunnssikkerhet og beredskap

Takk for at du velger å følge oss på nettsida!


27.12.2018

Få nyhetsvarsling fra Fylkesmannen i Innlandet(3)

Fylkesmannen i Hedmark og Fylkesmannen i Oppland blir slått sammen til Fylkesmannen i Innlandet fra 1. januar 2019. Ønsker du nyhetsvarsling, altså en e-post, når det kommer nye saker på det nye fylkesmannsembetets nettside? Da må du følge denne lenken. Dette gjelder også deg som har hatt nyhetsvarsling på nettsider til de «gamle» embetene.

Ny nettside ble publisert i dag, 27. desember. Nesten 1.500 personer i de to fylkene har benyttet seg av nyhetsvarsling for å få tips om hva Fylkesmannen legger ut på nettsida, enten umiddelbart, daglig eller ukentlig. Det er i stor grad lokalpolitikere, blant annet nesten samtlige ordførere, og mange ansatte i kommunene som har valgt å bli varslet. Også organisasjoner og media er godt representert.

Det nye fylkesmannsembetet håper på enda flere abonnenter, og vi tror nyhetsvarsling er en god måte å holde seg orientert om hva som skjer hos Fylkesmannen i Innlandet på.

De fleste abonnentene våre velger «nyheter framside» for å få med seg de generelle sakene, men det er også mulig å velge ett eller flere fagområder:

 • Folk og samfunn
 • Asylsøkere og flyktninger
 • Barnehage og opplæring
 • Barn og foreldre
 • Helse omsorg og sosialtjenester
 • Vergemål
 • Miljø og klima
 • Landbruk og mat
 • Kommunal styring
 • Plan og bygg
 • Samfunnssikkerhet og beredskap

Takk for at du velger å følge oss på nettsida!


19.12.2018

Velkommen til Innlandet!

Vi ønsker God jul, Godt nytt år og velkommen til et nytt fylkesmannsembete i 2019. Vi håper at du er nysgjerrig på oss og vil følge med på hva vi driver med.


19.12.2018

Rehabiliteringsforum 2019

Fylkesmannen i Innlandet og Sykehuset Innlandet divisjon habilitering og rehabilitering inviterer  til  2 dagers Rehabiliteringsforum 13. og 14. mars. 


19.12.2018

Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene

Med forbehold om Stotingets budsjettvedtak utlyses med dette tilskudd for å rekkruttere flere psykologer i kommunene i 2019


13.12.2018

Nytt læringsnotat om dobbeltkontroll av legemidler

Helsedirektoratet har publisert et læringsnotat om uønskede hendelser i forbindelse med dobbeltkontroll av legemidler. Manuell dobbeltkontroll kan bidra til færre legemiddelfeil hvis den utføres riktig og etter felles standarder.


04.12.2018

Tilskudd til innføring av velferdsteknologiske løsninger

Kommunene har nå mulighet til å søke om tilskudd til innføring av velferdsteknologiske løsninger. 


03.12.2018

"Søknadsverksted"

Informasjonsmøte om Fylkesmannens ulike tilskuddsordninger som Sosial- og helseavdelingen forvalter.


18.11.2018

Vel overstått lunsjseminar om negativ sosial kontroll og æresrelatert vold

Det var ansatte i det fylkeskommunale og kommunale tjenesteapparatet fra flere kanter av landet, som var deltakende på lunsjseminaret 9. november om negativ sosial kontroll og æresrelatert vold. 


31.10.2018

Ønsker bedre kommunikasjon mellom Fylkesmannen og politiet

Etter en gjennomgang av 20 tilsynssaker hvor politiet var involvert, fant Fylkesmannen at politiet bare hadde meldt fra til tilsynsmyndigheten i fire av dem. Vi har derfor bedt Politimesteren om å vurdere tiltak for å bedre informasjonsflyten mellom Innlandet politidistrikt og tilsynsmyndighetene i saker mot helsepersonell. Dette er et ledd i arbeidet for å bedre pasientsikkerheten og bevare tilliten til helsepersonell og helsetjenesten.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel