Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Medaljer og ordener

Kongens fortjenstmedalje ble stiftet av H.M. Kong Haakon VII 1. februar 1908. Den deles ut som belønning for innsats av særlig samfunnsgagnlig natur.

Fortjenstmedaljen utdeles som belønning for:

  • pionerinnsats eller annen spesiell innsats av særlig samfunnsgagnlig natur på områder som kunst, kultur, vitenskap, næringsliv, sosialt og humanitært arbeid
  • særlig fortjenstfull ulønnet innsats over lengre tid i samfunnslivet, i offentlige eller private verv, i frivillige organisasjoner eller i annen virksomhet av samfunnsnyttig betydning
  • særlig fortjenstfullt arbeid gjennom lang tid i privat eller offentlig tjeneste, der innsatsen har ligget betydelig over det normale, og der ved­kommende også har vist aktivt samfunnsengasjement utover sin arbeidsinnsats
  • en livsinnsats som kan stå som eksempel for andre

Statuttene for tildeling av Kongens fortjenstmedalje endres i tråd med samfunnsutviklingen. Den siste endringen ble gjort 30. mars 2012. Etter de nye statuttene blir det ved vurderingen av kandidater lagt avgjørende vekt på samfunnsnyttig innsats over lengre tid, inkludert frivillig arbeid og engasjement. Samtidig legges det ikke lenger vekt på tjenestetid på 40 år eller mer.

Endringen innebærer også at benevningen «Kongens fortjenstmedalje i sølv» faller bort og blir erstattet av "Kongens fortjenstmedalje". Kongens fortjenstmedalje i gull blir heretter bare tildelt i helt ekstraordinære tilfeller og kan ikke søkes om.

St. Olavs orden

St. Olavs orden ble stiftet av Kong Oscar I 21. august 1847 og ble sist revidert 19. juni 2015. Ordenen tildeles som belønning for ”utmerkede fortjenester av fedrelandet og menneskeheten”.

Søknad om tildeling av Kongens fortjenstmedalje og St. Olavs orden stiles til H.M. Kongen og sendes via Statsforvalteren i det fylket der kandidaten bor.

Vis mer


18.09.2018

Kongens fortjenstmedalje tildelt Kasper Henry Ulsaker, Nordre Land

Medaljen ble delt ut av fylkesmann Sigurd Tremoen i forbindelse med et arrangement på Vest-Torpa klubbhus, tirsdag 18. oktober.


12.07.2018

Kongens fortjenstmedalje tildelt Øystein Ulen, Sel

Medaljen ble delt ut av fylkesmann Sigurd Tremoen torsdag 12. juli i forbindelse med Dansefestivalen på Sel.


10.07.2018

Kongens fortjenstmedalje tildelt Ingebjørg Moe, Vestre Slidre

Medaljen ble delt ut av fylkesmann Sigurd Tremoen i forbindels med solfallskonserten på Jaslangen, tirsdag 10. juli.


18.03.2018

Kongens fortjenstmedalje tildelt Finn Helge Lyster, Vestre Slidre

Medaljen ble delt ut av fylkesmann Sigurd Tremoen i forbindelse med en korkonsert i Slidre, søndag 18. mars. Lyster var konferansier på denne konserten.


09.11.2017

Kongens fortjenstmedalje tildelt Inge Eidsvåg, Lillehammer

Medaljen ble delt ut av fylkesmann i forbindelse med en tilstelning på Nansenskolen, torsdag 9. november. 


03.11.2017

Kongens fortjenstmedalje tildelt Bjørn Bjørneng, Dokka

Medaljen ble delt ut av fylkesmann Sigurd Tremoen i forbindelse med en middag på Dokka videregående skole der tidligere kollegaer og familien var samlet.


18.06.2017

Kongens fortjenstmedalje delt ut til Halvor Aaby, Ringebu

Medaljen ble delt ut av fylkesmann Sigurd Tremoen i forbindelse med Ringebu historielag sin kulturkveld på Kaupang, Ringebu søndag 18. juni.


10.03.2017

Kongens fortjenstmedalje tildelt Erik Grønolen, Beito

Medaljen ble delt ut av fylkesmann Sigurd Tremoen i forbindelse med en tilstelning på gamle Beito Skule. Her var venner og familie av Erik Grønolen samlet.


21.12.2016

Kongens fortjenstmedalje tildelt professor Tore Pryser, Lillehammer

Medaljen ble delt ut av fylkesmann Sigurd Tremoen onsdag 21. desember i forbindelse med julelunsjen på Høgskolen i Lillehammer. 


13.06.2016

Kongenfortjenstmedalje tildelt Johan Storm Munch, Lillehammer

Medaljen ble delt ut av fylkesmann Sigurd Tremoen i forbindelse med en tilstelning på Maihaugen, søndag 12. juni.