Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Flyktninger som ressurs

Det som hindrer sterkere befolkningsnedgang er tilflytting. Arbeidsinnvandring og tilflytting av flyktninger er det som i dag «redder» Opplandssamfunnet. Likevel ses mottak av flyktninger i arbeidsfør alder ofte som et problem og ikke som en ressurs. Målet er å snu denne holdningen og at 70 % av asylsøkerne skal være i arbeid/utdanning etter gjennomført introduksjonsprogram.

Prosjektet "flyktninger som ressurs" har som mandat å finne nye måter å tenke på for å få flyktninge ut i jobb. Med i prosjektet er kommunene Sel, Vågå og Nordre Land. Flyktningmottaket i Sel er også med samt NAV, Fylkesmannen i Oppland, Oppland Fylkeskommune, IMDi og Høgskolen i Lillehammer. Her kan du lese mer om bakgrunn for prosjektet og prosjektplanen

13.06.2016

De jobber sammen for integrering

Kommunene Vågå, Sel,Nordre Land og Sel mottak deltok tirsdag 7.juni hos Fylkesmannen for å dele arbeidsmåter og erfaringer om integrering av flyktinger i sin kommune. Møtet er en del av prosjektet " Flyktninger som ressurs".