Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

IMDi anmoder kommunene i Oppland om å bosette 555 flyktninger i 2017

Anmodningen om bosetting av flyktninger ble sendt samtlige kommuner den 10. oktober. I 2016 vedtok kommunene i Oppland å bosette 707 flyktninger.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 13.01.2017

IMDi ber norske kommuner ta imot 13 000 flyktninger neste år.  Av disse er 1100 enslige mindreårige. Selv om det er betydelig lavere enn tidligere antatt, er det likevel det nest høyeste tallet noensinne.

For Oppland er tallet altså 555 flyktninger hvorav 58 er enslige mindreårige (under 18 år).

Kommuneoversikt Oppland:

 

Kommune

Anmodning 2016 (herav enslige mindreårige)

Vedtak 2016 (herav enslige mindreårige)

Anmodning 2017 (herav enslige mindreårige)

Vedtak 2017* basert på anmodning 2016 (herav enslige mindreårige)

Vedtak basert på anmodning oktober 2017 (herav enslige mindreårige)

Lillehammer

95 (25)

95 (25)

70 (15)

 

 

Gjøvik

105 (25)

105 (25)

70 (15)

 

 

Dovre

15 (10)

8

10 (4)

 

 

Lesja

15 (5)

10 (5)

10 (4)

 

 

Skjåk

15 (5)

15 (5)

10 (5)

 

 

Lom

15 (5)

15 (5)

10 (0)

15

 

Vågå

18 (5)

12

10 (0)

 

 

Nord-Fron

27 (5)

27 (5)

15 (0)

15

 

Sel

25 (5)

28 (8)

15 (3)

25 (0)

 

Sør-Fron

15 (5)

15

10 (0)

 

 

Ringebu

15 (5)

15 (5)

10 (4)

15

 

Øyer

25 (5)

25 (5)

20 (4)

25

 

Gausdal

25 (5)

5 (2)

15 (0)

15

 

Østre Toten

55 (10)

45

40 (0)

 

 

Vestre Toten

50 (10)

50

40 (0)

60

 

Jevnaker

25 (5)

25 (5)

20 (0)

20

 

Lunner

40 (10)

40 (10)

35 (0)

45

 

Gran

50 (10)

50 (10)

45 (0)

60

 

Søndre Land

20 (5)

20 (2)

20 (0)

20

 

Nordre Land

25 (5)

25 (5)

20 (4)

25

 

Sør-Aurdal

15 (5)

11

10 (0)

8

 

Etnedal

15 (5)

13 (0)

10 (0)

10

 

Nord-Aurdal

25 (5)

20 (5)

15 (0)

20

 

Vestre Slidre

15 (5)

15 (0)

10 (0)

15

 

Øystre Slidre

15 (5)

15 (5)

10 (0)

9

 

Vang

15 (5)

3 (6)

5 (0)

3