Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Håndboken "Arbeid med enslige mindreårige flyktninger og asylsøkere" er oppdatert

Håndboken er et verktøy til kommunene for å gjøre en best mulig jobb for enslige mindreårige somskal bosettes eller er bosatt

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 29.09.2017

Håndboken er bygd opp ut i fra et helhetlig blikk på barnets tid i Norge. Derfor omhandler den også informasjon om enslige mindreårige som asylsøkere og kommunene som vertskommune for asylmottak og omsorgssenter.

I håndboken kan du lese mer om de internasjonale og nasjonale rammene for arbeidet med enslige mindreårige, ulike økonomiske virkemidler og tilskuddsordninger. Deretter beskrives kort asylsøkerfasen, kartleggings- og forberedelsesfase til bosetting og arbeidet i bosettingskommunene.