Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Flyktningarbeid langs tre akser

I de siste tre månedene av 2015 sto flyktningsituasjonen øverst på agendaen for mange i Norge; myndigheter, organisasjoner og privatpersoner. Hos Fylkesmannen i Oppland fulgte det tre spor.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 14.03.2016

Fredag 2. oktober 2015 skrev Fylkesmannen på en nyopprettet temaside «Flyktninger og asylsøkere»: «Det kommer for tiden flere flyktninger til Norge enn vanlig. Hvis situasjonen vedvarer, vil Utlendingsdirektoratet ikke være i stand til å håndtere situasjonen på egenhånd.»

Stort omfang og raske endringer
Tre måneder etterpå viste omfanget av flyktningsituasjonen i Oppland at det i løpet av noen uker ble det opprettet 3000 mottaksplasser fordelt på 17 av fylkets 26 kommuner. Til sammenligning var det fram til høsten 2015 om lag 1000 mottaksplasser og noen hundre mindreårige asylsøkere i fylket.

Den raske endringen i situasjonen, og det omfattende informasjonsbehovet, kan illustreres ved at det på tema-nettsida i løpet av tre måneder ble publisert 31 nyhetsartikler, lagt til statisk faginformasjon med 51 lenker til relevant utdypende informasjon og formidlet 38 spørsmål og svar.

Tre tanker samtidig
Arbeidet med flyktninger og mottak – og arbeidet med bosetting og integrering fulgte grovt sett tre spor:

  • Det «vanlige arbeidet» knyttet til kvalifiseringsprogrammet, kontroll med omsorgssenter fra mindreårige etc.
  • En ny oppgave som informasjonsknutepunkt i arbeidet med å etablere mottak og sørge for at flyktningene som kom på disse, fikk tjenestene de har krav på.
  • Et initiativ fra fylkesmannen med utgangspunkt i at flyktninger er en ressurs og med mål om at flere flyktninger skal komme i arbeid raskere.

Dessuten ble rapportering til overordnede myndigheter en sentral oppgave. Arbeidet med å samordne og håndtere flyktningsituasjonen var ressurskrevende og har medført flere omdisponeringer for Fylkesmannen

KILDE: Fylkesmannen i Opplands Årsrapport 2015

Kontaktpersoner