Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

10.000 nye mottaksplasser utlyst: -Kommunenes store sjanse

Utlendingsdirektoratet har denne uka utlyst drift av inntil 10 000 nye asylmottaksplasser i Norge. –Dette kan være kommunenes store sjanse, mener fylkesmann Sigurd Tremoen og gir tre gode grunner til at kommunene selv bør drive mottak; 1) Statlig finansierte arbeidsplasser, 2) bedre integrering og 3) viktig samfunnsoppgave.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 10.03.2016

Fylkesmannen har gjentatte ganger tatt til orde for at kommunene selv bør drive mottak og ikke kun overlate dette til private aktører.

-For det første har kommunene god kunnskap allerede om hva som trengs for å drive et mottak godt. Blant annet har kommunen mulighet til selv å bestemme hvor i kommunen mottak skal etableres. Kommunen har dessuten hovedansvaret for lokal integrering og skal uansett gå i dialog med de som er i mottak, sier Tremoen.

Flere arbeidsplasser
Han minner også om at kommunale mottak både er en fordel for storsamfunnet og for lokalsamfunnet:

-Det en viktig samfunnsoppgave å sørge for at vi tar imot de som kommer på en OK måte, altså drive mottak. Dessuten betyr en eventuell etablering av mottak kommunale arbeidsplasser, finansiert med statlige midler. Nettopp det har mange i kommunene etterlyst. Her har de sjansen, hvis de velger å gripe den, sier Tremoen.

10.000 plasser nødvendig
UDI trenger fortsatt flere asylmottaksplasser for å erstatte en del midlertidige innkvarteringsløsninger som ble etablert i fjor høst. I tillegg skal UDI ha en buffer med ledige plasser for å kunne håndtere svingninger i ankomstene av asylsøkere til Norge. UDI mener kommuner, organisasjoner og private selskaper kan drive asylmottak og antyder at de må minst ha 100 faste plasser.

Det er lyst ut anslagsvis 1 600 plasser i hver av UDIs seks regioner med tilbudsfrist er 4. april.

Les mer om UDIs tilbud her.

 

Kontaktpersoner