Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Søk tilskudd til svømmeopplæring for barnehagebarn

Kommuner, barnehager og frivillige organisasjoner som vil drive svømmeopplæring av barn i barnehage kan søke tilskudd fra Fylkesmannen.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 21.03.2018

Tilskuddet skal bidra at barn i barnehage får tilstrekkelig svømmeopplæring og blir trygge i vann. Målgruppa er barnehagebarn i alderen 4 – 6 år. 

Frist for å søke tilskudd var 1. mars, men per 21. mars er det fortsatt noe midler igjen til fordeling. Det kan derfor fortsatt søkes om tilskudd. Søker må benytte elektronisk skjema. Lenke til skjemaet.

Det er valgfritt hvordan svømmeopplæringen organiseres og gjennomføres, men opplæringen skal skje i barnehagens åpningstid og skal i hovedsak foregå i basseng.

Opplæringstilbud etablert i samarbeid mellom kommune og frivillige organisasjoner prioriteres. Enkeltbarnehager kan også søke om støtte.

Tilskuddet gis etter en fast sats per barn. Satsen for 2018 er satt til kr. 1800,- per barn.

Mer om vilkårene for støtte og hva søknaden skal inneholde finner du i brevet som ligger i høyremargen.