Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Gjennomførte kurs og konferanser


10.12.2018

Påfyll for nye barnehagelærere

«Motvind er til for å seiles i». Det er Bjørnar Erikstad sitt livsmotto. Han var en av innlederne på Fylkesmannens inspirasjonssamling for nyutdannede barnehagelærere 26. november.  


29.11.2018

- Forebygging har størst effekt og koster minst

- Vi bør satse bredt og langsiktig på forebygging av psykiske helseplager. Forebyggingsarbeid som tar sikte på å nå alle og treffer flere tidlig nok, har større effekt og virker over tid. Det var ett av budskapene fra professor i helsepsykologi, Arne Holte, til kommunene i Oppland.


09.11.2018

Hvordan bruke resultater fra de nasjonale prøvene?

1. november arrangerte Fylkesmannen fagdag om pedagogisk bruk av resultater på nasjonale prøver i engelsk.


17.09.2018

Fagdager i norsk, matematikk og engelsk - her er presentasjonene

Fylkesmennene i Oppland og Hedmark arrangerte i september fagdager i norsk, matematikk og engelsk for lærere i ungdomsskolene og VO-sentrene.


15.05.2018

Tilpasset opplæring – hvordan får vi det til?

Hvordan gjøre det spesialpedagogiske tilbudet bedre i barnehage og skole? Det var et av spørsmålet som ble diskutert på Fylkesmannens samling for skoleeiere og barnehagemyndighet i Oppland i mai.


05.04.2018

Presentasjoner fra barn og unge-konferansen

I mars inviterte Fylkesmannen til Barn og unge-konferanse i Øyer. Konferansen samlet 180 deltagere fra hele fylket. Her finner du presentasjonene.


29.11.2017

Fjerde fagsamling i rekken

Nye krav til styrere og pedagogiske ledere var tema da Fylkesmannen inviterte til fagsamling om den nye rammeplanen i barnehagen.


28.11.2017

Gir påfyll til nyutdannede i barnehagene

For tredje år på rad har GLØD-nettverket i Oppland arrangert fagsamling for nyutdannede barnehagelærere i Oppland.


07.11.2017

Fagdager i engelsk, norsk og matematikk

Tre vellykkede fagdager er gjennomført for omlag 470 lærere i grunnskolen og voksenopplæringen fra Hedmark og Oppland. 


03.11.2017

- De voksne har og skal ta ansvaret

- Hovedårsaken til at mobbing eksisterer, er at vi aksepterer det. Det sa stipendiat og pedagog ved HiNN, Ingrid Grimsmo Jørgensen, da hun innledet for skole- og barnehageansvarlige i kommunene i Oppland denne uken.