Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Tusenvis av ungdomsskoleelever mer aktiv

Det treårige skoleprosjektet Aktivt sinn – aktiv kropp (ASAK) avsluttes denne høsten, og 20. september arrangeres sluttkonferanse for alle deltagende skoler. Det er delt ut 15 millioner kroner gjennom ASAK til 38 av Opplands 42 ungdomsskoler.

Aktivt sinn – aktiv kropp har på mange måter blitt en suksess.  Målene som ble satt i 2013 er i vesentlig grad oppnådd. De 15 millioner kronene som Sparebankstiftelsen DNB på modig vis bidro med inn i prosjektet er delt ut til ungdomsskolene i Oppland etter søknader på en åpen og ryddig måte. 38 av 42 offentlige ungdomsskoler i Oppland er gjennom prosjektet tildelt midler til mer fysisk aktivitet og andre trivsels- eller helsefremmende tiltak. Om lag 93 prosent av ungdomsskoleelevene i Oppland har vært involvert i et tiltak støttet av prosjektet på sin skole i løpet av perioden. Ungdomsskoler i 25 av fylkets 26 kommuner har vært involvert.

Du kan lese mer om sluttkonferansen og prosjektet ved å gå inn på hjemmesiden til konferansen: https://asakkonferansen.no/

Der finner du også sluttrapporten for prosjektet.