Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Et aktivt sinn i en aktiv kropp

Over Besseggen med 10. trinn ved Søndre Land ungdomsskole, august 2015

Et aktivt sinn i en aktiv kropp

I forbindelse med Ungdoms-OL 2016 har Sparebankstiftelsen DNB gitt 15 millioner kroner til et skoleprosjekt over tre år i Oppland. Målet er at prosjektet skal bidra til livslang bevegelsesglede for alle ungdomsskoleelevene i fylket.

Fylkesmannen i Oppland jobber med barn og unges oppvekstvilkår. Tilrettelegging for aktivitet og bevegelsesglede bidrar til dette. Dette er bakgrunnen for at prosjektet organiseres gjennom oppvekst og utdanningsavdelingen hos Fylkesmannen.

Målet for prosjektet er å bidra til bevegelsesglede for alle. Sparebankstiftelsen DNB valgte å støtte dette prosjekt i ungdomsskolene fordi det er via skolene man treffer alle  – ikke bare de som allerede er mest aktive i fritiden.

Prosjektet avsluttes høsten 2017.

Her finner du eldre nyhetsartikler.


21.09.2017

Har fått tusenvis av unge opp av sofaen

«Aktivt sinn i aktiv kropp»-prosjektet har involvert 93 prosent av ungdomsskoleelevene i Oppland. Etter tre år er konklusjonen at flere unge i Oppland er mer i aktivitet nå enn da prosjektet startet.


20.02.2017

15 mill. til økt fysisk aktivitet i 38 ungdomsskoler

38 ungdomsskoler i fylket har de siste tre årene fått til sammen 15 millioner for få elevene til å være mer aktive. Under finner du en regionvis oversikt om hvor mye hver skole har fått fra prosjektet Aktivt sinn -aktiv kropp.


Aktuelt

Knapp til side med informasjon om prosjektet

Knapp til side om forskning

Knapp til side om idébank

Knapp til side om evaluering