Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Skolepersonalets opplysningsplikt til barneverntjenesten

Utdanningsdirektoratet har utarbeidet et rundskriv om skolepersonalets opplysningsplikt til barneverntjenesten

Aktuelt

Hvis du har spørsmål kan du ta kontakt med Jon Kristian Sørmo