Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Regionalt bygdeutviklingsprogram for Oppland 2013 - 2016 er klart

Opplands første Regionale bygdeutviklingsprogram (RBU) foreligger nå i et samlet dokument. Det er utarbeidet av Fylkesmannen i Oppland sammen med det regionale partnerskapet og landbruksnæringa.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 04.04.2013

Programmet inneholder 3 delprogram:

  • Næringsprogram
  • Miljøprogram
  • Skog- og trestrategi (felles for Oppland og Hedmark)

Bygdeutviklingsprogrammet skal styrke og samordne det regionale miljø- og næringsarbeidet i årene framover.

Vi håper programmet blir et nyttig verktøy både for Fylkesmannen, kommunene og det regionale partnerskapet (inkl. næring og faglag) i arbeidet med et levende og bærekraftig landbruk i Oppland i årene framover, sier landbruksdirektør Anders Prestegarden i forordet.

Last ned programmet ved hjelp av lenke i faktaboksen til høyre.