Trebasert Innovasjonsprogram videreføres i 2016

Statsbudsjettet sikrer kontinuitet i arbeidet med motivering til økt bruk av tre, forankret i reduserte klimagassutslipp og store skogressurser.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 27.11.2015

Fylkesmannen i Nordlands prosjekt Økt bruk av tre i Nordland startet 1. februar 2015. Det har vært utført et stort informasjonsarbeid overfor målgrupper som akitekter, rådgivere, store utbyggere og det offentlige. Det har blitt gjennomført seminarer og studieturer, vi har deltatt som foredragsholdere flere steder, det er blitt bygget nettverk og kompetansehevingen har vært betydelig hos mange.


Flere utbyggere vurderer nå massivtre i sine prosjekter, det blir spennende å se når de første resultatene reiser seg! Så får vi håpe at etterspørselen etter slike prosjekter tar skikkelig av, vi behøver å ta ut mer av egen skog, vi behøver et større sagbruk i fylket vårt og vi behøver økt grad av videreforedling.