Tre inn i fremtiden!

Fylkesmannen i Nordland er i samarbeid med Nordland fylkeskommune og Innovasjon Norge klar med prosjektet "Tre inn i fremtiden". Prosjektet skal følge opp regjeringens ønske om å bruke mer tre for bedre klima og miljø. Prosjektet skal også bidra til økt lokal verdiskaping innenfor treindustrien i fylket.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 09.03.2018

Dette er en oppfølging av det gjennomførte prosjektet "Økt bruk av tre i Nordland" som ble avsluttet i 2017. I løpet av en treårsperiode ble mange fra målgruppen bedre rustet til å bygge i tre og massivtre. De fikk stor kunnskap om tekniske og praktiske løsninger, og lærdom rundt temaene skogressurser og klimautslipp. Selv om mye ble oppnådd i dette prosjektet ble det ganske tidlig klart at vi trenger mer tid for å nå større resultater, siden mye av dette handler om nybråttsarbeid.

Det er derfor startet ett nytt prosjekt for å bidra til økt kunnskap om bruken av tre og bevisstgjøring av trevirkets positive virkninger med hensyn til klima, byggeskikk og alminnelig trivsel. Følgende fokusområder er valgt i dette prosjektet:

  • Mobilisering med henblikk på å etablere nettverk mellom bedrifter innenfor treindustrien
  • Ulike typer seminarer innenfor de ulike tre-spesifikke fagfeltene
  • Studieturer for skogeiere/utbyggere/rådgivere og offentlige ansatte
  • Bygge samarbeid mellom byggenæring og serviceorganisasjoner
  • Samarbeid med videregående skoler/utdanningsmesser
  • Ulike seminarer og workshops for skogeiere og treforedlingsindustrien

"Vi ser fram til å gå i gang med de ulike tiltakene og tror at på sikt vil vi oppnå gode resultater med målrettet arbeid", sier prosjektleder Stein-Petter Hillestad.