Økt bruk av tre i fylkestinget

Prosjekt "Økt bruk av tre i Nordland" presenteres for fylkestinget

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 16.10.2017

Fylkestingets 4. samling ble avholdt i Svolvær 9. - 11. oktober og det var en lydhør forsamling som fikk høre om prosjektets forankringer i krav om redusert CO2 -utslipp kombinert med store skogressurser i fylket.

Prosjektleder Stein-Petter Hillestad viste eksempler på mange typer bygg som kan bygges i tre og massivtre, det ble påpekt at utfordringene både for offentlige og private prosjekter er manglende kompetanse hos bestillere og rådgivere.

Prosjektleder synes det er gledelig at fylket er sitt ansvar bevisst og er godt i gang med kunnskapsøkning og planlegging av flere prosjekter med høye miljømål.