Hadsel Videregående i massivtre

Nordland fylkeskommune deltar i prosjekt "Økt bruk av tre i Nordland" sammen med Innovasjon Norge og Fylkesmannen i Nordland.

Det er svært gledelig å kunne informere om at fylkeskommunen ved dette er sitt miljøansvar bevisst og bygger Hadsel videregående skole i massivtre.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 17.03.2016

Nye Hadsel videregående skole på Stokmarknes planlegges for 350 elever.

Skolen inneholder følgende studieretninger:
Helse og oppvekstfag, Media og kommunikasjon samt Studieforberedende.

Eksisterende Bygg A og B skal rives. Det skal oppføres nytt Bygg B. Bygg C skal utbedres når Bygg B er tatt i bruk. Bygg A skal være i drift i byggeperioden inntil Bygg B og Bygg C er klart, og rives når Bygg C tas i bruk.

Romprogrammet er videreutviklet i dialog med byggherren for å finne løsninger som best tilfredsstiller byggherrens krav til funksjonsdyktighet.

Bygg B oppføres vest for eksisterende Bygg C med 3 etasjer pluss kjeller. Ventilasjonstekniske rom ligger på taket, øvrige tekniske rom i kjeller.

Bygget skal oppføres med lavenergistandard i massivtre, med noe tilpasninger der lydkrav og brannsikkerhet gjør andre løsninger mer optimale.

Byggestart Bygg B planlegges våren 2016 med ferdigstilling i løpet av høsten 2017. Bygg C planlegges ombygget umiddelbart når Bygg B er tatt i bruk, med ferdigstilling til skolestart 2018. Framdriften er i noen grad avhengig av ny reguleringsplan.

BTA for Bygg B er ca. 3.060 m2 inkl. garasje.

BTA for Bygg C er ca. 3.560 m2 inkl. utvidelse av underetasje.

Prosjektets samlede BTA er ca. 6.620 m2.

Legges ut på anbud i april 2016.