Frist for å søke erstatning ved avlingssvikt

Gress
Gress Foto: Statsforvalteren i Nordland.

Har du hatt så stor avlingssvikt i årets vekstsesong at du ønsker å søke erstatning? Husk søknadsfristen 31. oktober.

Publisert 19.10.2020

Ved avlingssvikt som skyldes klimatiske forhold kan du søke om erstatning innen 31. oktober.

Kommunen skal ha hatt anledning til å kontrollere

Alle som får klimabetinget avlingssvikt skal varsle kommunen så tidlig som mulig. Kommunen skal kunne kontrollere skadeårsaken før innhøsting. 

Kommunen skal måle opp fôrlageret

Kommunen skal måle opp fôrlageret ved innsett av dyr. Kontakt kommunen for å avtale tid så tidlig som mulig. Oppmåling gjort av andre må være avtalt med kommunen først. 

Klimaprosent

Klimatisk årsak til avlingssvikt skal kunne dokumenteres. Klimaprosenten skal reduseres når det er andre forhold som helt eller delvis har ført til avlingssvikt, for eksempel dyrkingstekniske forhold eller gåsebeiting. Kontakt kommunen dersom du trenger veiledning.

Søk elektronisk

Du finner lenke til søknadskjemaet i høyre marg, eller under.