Velferdteknologiske løsninger - fra prosjekt til drift

Søknadsfrist:
1. mars 2021 22.59
Målgruppe:
Kommuner
Ansvarlig:
Statsforvalteren i Nordland i samarbeid med helsedirektortatet
Hvem kan søke:
Kommuner

Målet for ordningen er å stimulere kommunene til å tenke helhetlig og tverrsektorielt, ved å integrere og forankre helhetlige tjenestemodeller, slik at velferdsteknologi forblir et godt integrert tilbud i kommunenes helse- og omsorgstjenester.

Publisert 26.01.2021

Dette skjer ved å videreføre tilegnet kunnskap og erfaring fra trygghets- og mestringsoppdraget, og en tydelig organisering av sentrale roller og ansvarsområder.

Mer informasjon, regelverk og søknadsskjema finner du i vedlagte lenke til Helsedirektoratet.

Søknadsfrist:
1. mars 2021 22.59
Målgruppe:
Kommuner
Ansvarlig:
Statsforvalteren i Nordland i samarbeid med helsedirektortatet
Hvem kan søke:
Kommuner