Tilskudd til barn og unge med behov for langvarig/sammensatt oppfølging

Tilskuddsordningen til BARN og UNGE har søknadsfrist 1. mars 2020. Rapportering på tilskudd til samme formål i 2019 har frist 1. mars 2020. Frist for revisorattestert regnskap er 31. mars 2020.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 04.02.2020

Tilskuddsordningen Tilbud til barn og unge med behov for langvarig/sammensatt oppfølging må ses i sammenheng med Helsedirektoratets øvrige tilskuddsordninger innen psykisk helse- og rusfeltet, den varslede opptrappingsplanen for barn og unges psykiske helse, samt knyttes opp til:   

 

For mer informasjon, regelverk for ordningen, søknads- og rapporteringsskjema se vedlagte link til Helsedirektoratets nettside.