Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Årsmeldinger

Årsmeldingen gir et innblikk i mangfoldet av saker og oppgaver Fylkesmannen i Nordland utfører. Lastes ned fra siden her.

 

 

Denne saken er skrevet før 1.1. 2021 da Fylkesmannen endret navn til Statsforvalteren.

Publisert 29.05.2017