Fylkesmannen blir statsforvalteren fra nyttår

Fra 1. januar skal fylkesmennene ha tittelen statsforvalter.

Publisert 26.10.2020

Regjeringen ønsker at alle titler i staten skal være kjønnsnøytrale, og fikk inn mer enn 50 forslag da de bad folket om hjelp. 

Nå er det bestemt at det nye navnet blir "statsforvalter". Navneendringen skjer ved nyttår.

I tillegg til at statsforvalter er kjønnsnøytralt vil det nye navnet også bidra til mindre sammenblanding med fylkeskommunen. Tradisjonen med at institusjonen og personen har samme navn videreføres. På nynorsk blir det nye navnet "statsforvaltaren". 

Se også pressemeldingen på regjeringen.no.