BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//github.com/rianjs/ical.net//NONSGML ical.net 4.0//EN VERSION:2.0 BEGIN:VTIMEZONE TZID:Europe/Warsaw X-LIC-LOCATION:Europe/Warsaw BEGIN:STANDARD DTSTART:20191027T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=4SU;BYMONTH=10 TZNAME:CET TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:20200329T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZNAME:CEST TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT DTEND;TZID=Europe/Warsaw:20210423T235900 DTSTAMP:20210506T195418Z DTSTART;TZID=Europe/Warsaw:20210423T235900 SEQUENCE:0 SUMMARY:Høring - søknad fra Avinor om endret tillatelse for utslipp av avi singskjemikalier - Evenes UID:760fce26-9df7-4b8c-a8f7-6714ebf14685 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Avinor AS\, Harstad/Narvik lufthav n\, Evenes har sø\;kt Statsforvalteren om oppdatert \;utslippst illatelse for lufthavnen i forbindelse med Forsvarets etablering av frems kutt base for militæ\;re jagerfly og maritime overvå\;kingsfly.

Lenke: https://www.statsf orvalteren.no/Nordland/Hoeringer/2021/04/horing---soknad-fra-avinor-om-en dret-tillatelse-for-utslipp-av-avisingskjemikalier---evenes/
BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY SUMMARY:Høring - søknad fra Avinor om endret tillatelse for utslipp av avi singskjemikalier - Evenes TRIGGER:-P6DT10H END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR