Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Informasjon til asylsøkere på flere språk

Viktig informasjon til barn under 18 år som har søkt om beskyttelse, og som ikke har foreldre i Norge.

Denne saken er skrevet før 1.1. 2021 da Fylkesmannen endret navn til Statsforvalteren.

Publisert 19.11.2015

Informasjonsarket i lenken til høyre er gitt ut på flere språk.