Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Videreutdanning - siste frist for å bekrefte deltakelse

27. mai er siste frist for å bekrefte fortsatt deltakelse i videreutdanningsordningene.

Denne saken er skrevet før 1.1. 2021 da Fylkesmannen endret navn til Statsforvalteren.

Publisert 26.05.2020

Dette gjelder ansatte som høsten 2019 startet studier i: 

  • videreutdanning for lærere 2019/2020 (vikar- og stipendmidler)  
  • videreutdanning for barnehagelærere 2019/2020 (tilretteleggingsmidler)  
  • videreutdanning for yrkesfaglærere 2019/2020  
  • lærerspesialistutdanningen 2019 («Bekreft deltagelse semester 2») og lærerspesialistutdanningen 2018 («Bekreft deltagelse semester 4») 

Kommuner og fylkeskommuner, eller private/statlige skole- og barnehageledere, har ansvar for å bekrefte at deres ansatte deltar i videreutdanning.  

Nylig sammenslåtte kommuner må sjekke ev. deltakere sortert under gammel kommune i søknadssystemet.