Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Utsatt frist for datainnsamling korona BASIL/GSI

Utdanningsdirektoratet har utsatt fristen for barnehager og skoler til å registrere data om koronasituasjonen i BASIL/GSI til torsdag 25. juni.

Denne saken er skrevet før 1.1. 2021 da Fylkesmannen endret navn til Statsforvalteren.

Publisert 18.06.2020