Meld fra ved opplæring hjemme

Regjeringen har besluttet at elever kan få opplæring hjemme også på gult nivå hvis det er mye fravær ved skolen over tid som følge av covid-19 utbrudd. Dette gjelder bare for elever på ungdomstrinn og i videregående skole.

Publisert 29.01.2021

Hovedregelen for gult nivå er at elevene skal få all opplæring på skolen. Dersom skolen over tid opplever stort fravær blant elever og ansatte som følge av covid-19 kan det også i en begrenset periode gjennomføres opplæring hjemme også på gult nivå.

Det må være vurdert andre tiltak først. Elevenes beste skal være et grunnleggende hensyn. Les mer om dette på Utdanningsdirektoratet sine nettsider som det er lenket til i menyen til høyre.

Skoleeier skal straks melde fra til Statsforvalteren i Nordland

Skoleeiere har plikt til å straks melde fra til Statsforvalteren når de lokalt beslutter å gi deler av opplæringen hjemme på gult, eller lokalt iverksetter tiltak på rødt nivå.

Meldeplikten gjelder ikke ved lokale eller nasjonale vedtak om stenging eller at det nasjonalt besluttes rødt nivå i trafikklysmodellen.

Dersom opplæring hjemme foregår i mer enn to uker, må skoleeier melde på nytt til Statsforvalteren.

Vi har laget et skjema som skoleeier melder fra til Statsforvalteren i Nordland på. Dette finner dere i menyen til høyre.

Endringen i forskriftene trådte i kraft 22. januar 2021.