Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Seminarer - eTwinning

I februar og mars arrangeres det to seminarer om teknologi for lærere.

Denne saken er skrevet før 1.1. 2021 da Fylkesmannen endret navn til Statsforvalteren.

Publisert 03.12.2019

Seminaret "Teknologitrender i utdanningen" arrangeres i Tallinn 13. til 15. februar 2020. Målgruppen er lærere med elever i alderen 9-14 år. Seminaret er et internasjonalt samarbeid mellom flere land, og det forventes at deltakerene finner seg partnere og gjennomfører prosjekt med elevene sine i løpet av 2020.

Seminaret "Coding og computational thinking and creativity" arrangeres i Oslo 18. til 20. mars 2020. Målgruppen er lærere på ungdomstrinnet. Også her forventes det at deltagere finner seg en prosjektpartner og gjennomfører prosjekt med elevene.

Begge seminarene har engelsk som arbeidsspråk. Deltakelse dekkes (reise og opphold). Det er begrensede plasser.

Søknadsfrist er 10. desember.