Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Reviderer smittevernveilederne for barnehage og skole

Fredag kommer det reviderte smittevernveiledere for barnehage og skole. Det melder kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby på dagens pressekonferanse.

Denne saken er skrevet før 1.1. 2021 da Fylkesmannen endret navn til Statsforvalteren.

Publisert 27.05.2020

Endringene i smittevernveilederne vil ta utgangspunkt i tre nivåer; rødt (dagens nivå), gult nivå (moderate tiltak) og grønt nivå (tilnærmet normal).

I dag praktiserer barnehagene og skolene røde tiltak. Fra og med 2. juni kan de nedjustere til tiltakene på gult nivå. Det forventes ikke at alle barnehager og skoler skal være klare på tirsdag, men at de bruker neste uke på å omstille seg. Veilederne påvirker ikke smittevernreglene for resten av samfunnet. Etterhvert vil det være de lokale helsemyndighetene som fastsetter nivå.

Fortsatt gjelder rådene om god hånd- og hostehygiene, holde seg hjemme når syk på alle nivåene.