Regjeringen åpner for grønt nivå i barnehager og skoler

Fra og med 27. mai kan kommuner med lite smitte selv beslutte om de skal gå til grønt nivå i barnehager og skoler.

Publisert 21.05.2021

Frem til nå har kommunene ikke kunne benytte grønt nivå på trafikklysmodellen. Nå åpnes det for at kommunene selv kan bestemme om barnehager og skoler skal følge grønt nivå, under forutsetning av at det er lite smitte, god testkapasitet og en plan for å raskt kunne endre på nivået.

Grønt nivå i trafikklysmodellen er det laveste smittevernnivået. Her åpnes det for at hverdagen for barn og elever kan være tilnærmet som normalt, uten kohorter og den type begrensninger. Det er fortsatt viktig at de generelle smittevernrådene følges

  • holde seg hjemme når man er syk
  • håndvask
  • unngå fysisk kontakt
  • ansatte må fortsatt holde avstand til andre ansatte