Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Oppdaterte smittevernveiledere for barnehager og skoler

Nå er oppdaterte smittevernveiledere for barnehage, barne- og ungdomsskoler og videregående skoler lagt ut.

Publisert 26.03.2021

De nye smittevernveilederne som er oppdatert etter kunnskap om nye virusvarianter, og inneholder skjerpede tiltak særlig på rødt nivå.

Det er nå strengere retningslinjer for gruppestørrelser og andre smittevernråd. Veilederne inneholder også nye avsnitt om ansvar og samarbeid og smitteverntiltak for ansatte.

I tillegg inneholder veilederne informasjon om bruk av munnbind og samlinger på tvers av skoler eller kommuner, slik som leirskole, turer etc.

Veilderne for ungdomstrinn og videregående opplæring inneholder også egne avsnitt om eksamen.

Smittevernveilederne skal være i bruk senest 12. april.