Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Nye læreplaner i valgfag

Nå er de nye læreplanene for valgfag på ungdomstrinnet vedtatt. De trår i kraft 1. august 2020.

Denne saken er skrevet før 1.1. 2021 da Fylkesmannen endret navn til Statsforvalteren.

Publisert 18.06.2020

Flere av valgfagene har endret navn og det er kommet til nye valgfag. Det er nå totalt 16 valgfag.

De nye læreplanene er en del av fagfornyelsen og skal tas i bruk av hele ungdomstrinnet. Dette skiller seg ut fra de andre fagene der 10. trinn skal følge gammel læreplan skoleåret 2020-2021.