Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Hvordan beskytte barn mot skadelig innhold på nett?

Svært mange barn i barnehage og skolealder bruker nettbrett/pc i hverdagen. Utdanningsdirektoratet har en veileder for hva barnehage- og skoleeiere skal gjøre for å hindre at de får tilgang til skadelig innhold på nett.

Denne saken er skrevet før 1.1. 2021 da Fylkesmannen endret navn til Statsforvalteren.

Publisert 29.11.2019

Veilederen sier noe om hva som kan være skadelig innhold, ansvar og hvordan man kan jobbe forebyggende.

I tillegg gir veilederen noen råd om tekniske løsninger for skjerming, tiltak og anbefalinger.