Hjemmeskole gir ikke bedre effekt enn rødt nivå

Folkehelseinstituttet har sett på effektene av tiltak mot smittespredning i skoler. Deres funn tyder på at det ikke er en forskjell på smittespredning på skoler med rødt nivå sammenlignet med skoler som er stengt og har hjemmeskole.  

Publisert 27.04.2021

FHI har studert de ulike tiltakene i februar og hvilken effekt de har hatt på smittespredning i skolene. For å begrense smitte i en kommune med høyt smittetrykk er rødt nivå et mer forholdsmessig tiltak, konkluderer FHI med i sin rapport.

Studien er foretatt i de områdene med høyest smittetrykk, Oslo og Viken.

Folkehelseinstituttet sine hovedfunn er:

  • De har påvist en statistisk sikker nedgang i smittetilfeller blant barn og unge etter innføring av rødt nivå i skolene
  • Tiltak i skolene ble innført samtidig med andre tiltak i samfunnet for øvrig. I alle disse tilfellene sank antallet smittetilfeller i befolkningen som helhet
  • Der hjemmeskole ble innført ser det ikke ut til å ha hatt en tilleggseffekt utover effekten av å innføre rødt nivå
  • Antallet smitteklynger i skolene gikk ned i perioden med rødt nivå. I Oslo skjedde dette samtidig som forekomsten av smitte i samfunnet økte.