Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Fagfornyelsen, fagfornyelsen, fagfornyelsen

Slik beskriver avdelingsleder Rune Lie-Gjeset hvordan han og Sandessjøen vgs tenker om skoleutvikling nå for tiden.

Denne saken er skrevet før 1.1. 2021 da Fylkesmannen endret navn til Statsforvalteren.

Publisert 14.11.2019

Han og tillitsvalgt Elisabeth Holmvik presenterte hvordan skolen arbeider med Fagfornyelsen. Fokus på verider, tillitsbasert ledelse og medbestemmelse mener de er viktige faktorer for å bli best mulig forberedt til innføringen av fagfornyelsen 1. august 2020.

I samarbeid med Utdanningsforbundet Nordland, KS, Bodø og Vefsn kommuner arrangerte Fylkesmannen den andre workshopen i forbindelse med innføringen av Fagfornyelsen. Over 300 lærere, skoleledere og skoleeiere deltok.

Nye læreplaner

Mandag 18. november blir de nye læreplanene presentert. Utdanningsdirektoratet gikk igjennom sammenhengen mellom overordnet del og læreplanene. Vi fikk en sniktitt på hvordan den nye digitale visningen av læreplanene blir, og en kjapp gjennomgang av støttemateriell og kompetanseakker som er utviklet for å støtte skolene i innføringen.

Hovedbudskapet er at det er profesjonsfelleskapet i den enkelte kommune/skole som må bruke klokskap og samarbeid i bruken av de nye læreplanene.

 

Dybdelæring

Dybdelæring er et viktig element i Fagfornyelsen. Bjørn Bolstad fra FIKS (Forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen) ved Universitetet i Oslo gikk gjennom ulike syn på hva dybdelæring kan være, og viste til konkrete eksempler på hvordan dette kan gjennomføres i praksis.

Han sammenlikner kompetanse med det å kjøre bil. Det krever kunnskap (regelverk), automatiserte ferdigheter (giring etc.) og holdninger.

 

Fornøyde arrangører

Over 300 deltakere fra omkring 35 kommuner i Nordland vitner om at dette er et viktig tema for skoler i Nordland. "Kjempeartig at skoler viser til tips og ideer fra workshop I i november ifjor", sier Heidi Einarson (Bodø kommune) fra arrangørkomiteen. Gode tilbakemeldinger fra deltakerne tyder på at innholdet i dagen har vært nyttig.