Endringer i trafikkopplæringsforskriften

Grunnskoler kan ikke lenger tilby trafikalt grunnkurs som frittstående kurs. Endringene i Trafikkopplæringsforskriften trådte i kraft 1. november 2020.

Publisert 13.01.2021

Det betyr at grunnskoler og skoler i offentlig skoleverk kun kan tilby trafikalt grunnkurs som en integrert del av valgfaget Trafikk.

Frem til 1. november 2020 kunne også offentlige skoler tilby trafikalt grunnkurs som frittstående kurs etter trafikkopplæringsforskriftens kapittel 8. Dette fulgte av § 8-5 første ledd som lød:

"Trafikalt grunnkurs i det offentlige skoleverket kan gjennomføres etter vilkårene i § 8-1 til § 8-4. Kurset kan også gjennomføres av elever på tiende klassetrinn selv om eleven ikke har fylt 15 år."

Ny § 8-5 gjeldende fra 1. november 2020 lyder:

"Trafikalt grunnkurs kan også gjennomføres som en integrert del av valgfag trafikk forutsatt at:
a) eleven går i niende eller høyere klassetrinn,
b) eleven har vært til stede i minst 80 prosent av valgfagets 57 timer herunder hele førstehjelpsopplæringen,
c) undervisningen ikke gjennomføres med flere enn 18 elever.

Trafikant i mørket inngår ikke som en del av valgfag trafikk og må gjennomføres som beskrevet i § 8-1."