Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

DEMBRA

Kjenner du til nettsiden Dembra.no (Demokratisk beredskap mot rasisme og antisemittisme)?

Denne saken er skrevet før 1.1. 2021 da Fylkesmannen endret navn til Statsforvalteren.

Publisert 02.12.2019

Dembra er utviklet av HL-senteret, EWC og ILS-UIO på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet, og tilbyr veiledning, kurs og nettbaserte ressurser for skoler og lærerutdanninger.

Lenker