Utlysning av kompetansemidler til studie 2021/2022

Barnehageeiere med en ansatt/ansatte som tar utdanning eller skal begynne på utdanning til høsten, kan nå søke om kompetansemidler til studie for 2021/2022.

Publisert 08.07.2021

For tildeling av kompetansemidler i 2020 og fram til 2022, er det i samarbeidsforumet vedtatt en fordelingsnøkkel til videre arbeid med kompetanseutvikling i Nordland fylke.

70% skal gå til kollektive kompetansetiltak - regional kompetanseutvikling/barnehagebaserte tiltak.

30% skal gå til "andre tiltak" som tilsvarer tidligere tilretteleggingsmidler til studie.

Statsforvalteren i Nordland har 2 566 500 kr. til tildeling.

Kriterier for tildeling av kompetansemidler

Med utgangspunkt i barnehagenes egne årsrapporter fra 2020, ser vi tydelige behov for å prioritere tiltak som øker antall pedagoger i barnehagene.

Statsforvalteren i Nordland vil derfor i 2021 tildele midler til tiltak ut fra følgende prioriteringer:

  1. Arbeidsplassbasert og samlingsbasert barnehagelærerutdanning, inkludert ABLU S
  2. Fagbrev som barne- og ungdomsarbeider
  3. Kompetansehevingsstudier for assistenter i barnehage
  4. Veiledningskompetanse for barnehagelærer i barnehage

Dette er midler som barnehageeier må søke om hvert år. Midlene er knyttet til den enkelte ansatte og skal derfor tildeles den barnehagen den ansatte jobber i.

 

Søknadsfristen er 31.08.2021.