Tilskudd til svømming i barnehage 2019

Tilskuddet skal bidra til at barn i alderen 4-6 år i barnehage, får bedre svømmeferdigheter og blir trygge i vann.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 24.01.2019

Hvem kan motta tilskudd?

Kommuner, frivillige organisasjoner og barnehager.

Om ordningen

Tilskuddet skal bidra til at kommuner, frivillige organisasjoner og barnehager, kan gjennomføre tiltak for å gi barn i alderen 4-6 år i barnehage, tilstrekkelig svømmeopplæring. Dette skal gjøre at barna får bedre svømmeferdigheter og blir trygge i vann.

Opplæringen skal skje i barnehagens åpningstid og skal i hovedsak foregå i basseng. Det er viktig at gutter og jenter får et likeverdig tilbud.

Tilskuddet kan benyttes til å dekke transport til/fra svømmehall.

Lov og regelverk

Ikke hjemlet i lov.

1. Før du mottar tilskuddet

Fylkesmannen lyser ut midlene. Søknaden skal sendes til Fylkesmannen i ditt fylke. Søknader som beskriver et samarbeid mellom kommune og frivillige organisasjoner prioriteres. Flere kommuner kan også samarbeide om å etablere et opplæringstilbud.

En søknad om tilskudd må ikke gå via kommunen eller en frivillig organisasjon. Det vil si at frivillige organisasjoner og barnehager kan velge å sende søknad om tilskudd direkte til Fylkesmannen.

Ved eventuelle spørsmål om ordningen, kontakt Fylkesmannen i eget fylke.

2. Slik beregnes tilskuddet

Tilskuddsatsen er satt til kr. 1850,- i 2019.

  • Kommunen, den frivillige organisasjonen og barnehagen kan søke om inntil kr. 1850,- i tilskudd per barn det skal gis svømmeopplæring til.
  • Tilskuddets størrelse fastsettes av Fylkesmannen.

3. Dette må rapporteres

Frist for foreløpig rapport er satt til 13. juni 2019. Det skal beskrives hvordan dere ligger an i forhold til søknaden som ble sendt. Har dere kommet så langt som planlagt, og hvis ikke, hva er årsaken til det. Det er viktig å få med hvor mange barn som foreløpig har fått benyttet seg av tilbudet. 

Endelig rapport har en frist 4. desember 2019. Det skal beskrives hvordan gjennomføringen av planene har vært og hvor mange barn som har fått benyttet seg av tilbudet. Det er viktig å få med hvilken type barnehage barna tilhører, kommunalt eller privat. Er det en kommune eller frivillig organisasjon som skal rapportere på tilskudd,  er det viktig å rapportere hvor mange av barna som tilhører kommunal barnehage og hvor mange barn som tilhører privat barnehage.

Søknadsfrist er 15. februar 2019