Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Tilbud i barnehager og SFO gjennom sommeren

Noen barn trenger et tilbud også gjennom sommeren. De fleste kommuner har et tilbud for barn i barnehagealder og de yngre elevene også på sommeren. Det er ikke laget egne regler for barn av foreldre i samfunnskritiske funksjoner som skal jobbe når barnehager og SFO holder stengt i sommer.

Denne saken er skrevet før 1.1. 2021 da Fylkesmannen endret navn til Statsforvalteren.

Publisert 26.06.2020

Det er laget midlertidige regler for barnehager og skoler som følge av covid-19-utbruddet. Disse reglene innebærer blant annet at barnehager og skoler/SFO skal sørge for et tilbud til enkelte barn når barnehager og skoler/SFO ellers er stengt eller har redusert åpnings- eller oppholdstid etter enkeltvedtak eller forskrifter med hjemmel i smittevernloven. Hvilke barn som skal få et tilbud, følger av midlertidig forskrift om tilpasninger i reglene om barnehager, grunnskoler og videregående opplæring som følge av utbrudd av covid-19 §§ 2 og 3.

Det er vanlig at barnehager og SFO holder stengt noen uker hver sommer. Slik stenging har ikke sammenheng med vedtak etter smittevernloven. De midlertidige reglene som innebærer at enkelte barn skal få et tilbud når barnehager og skoler/SFO er stengt, vil derfor ikke gjelde for barnehager og SFO som er stengt i sommer. 

Vi gjør oppmerksom på at covid-19-forskriften § 13 ble endret 12. juni, slik at det nå er unntak fra 1 meters kravet for «personer under 20 år som deltar på sommerskole, sommerleir, aktivitetsleir, kulturskole, leirskole, skoleavslutning og andre skolelignende fritids- eller ferietilbud, samt de som står for arrangementet». Denne endringen gjør det lettere å gjennomføre tilbud til barn i sommer.

Kontaktpersoner