Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Utlysning av kompetansemidler 2020

Nå kan det søkes om kompetansemidler (tidligere tilretteleggingsmidler) for 2020-2021

Denne saken er skrevet før 1.1. 2021 da Fylkesmannen endret navn til Statsforvalteren.

Publisert 07.07.2020

For tildelingen av kompetansemidler i 2020 og perioden fram til 2022, er det i samarbeidsforumet vedtatt en fordelingsnøkkel til videre arbeide med kompetanseutvikling i Nordland fylke.

70% skal gå til kollektive kompetansetiltak – regional kompetanseutvikling/barnehagebaserte tiltak (kr. 5789000,-).

30% skal gå til «andre tiltak» som tilsvarer tidligere tilretteleggingsmidler (kr. 2481000,-).

 

Kriterier for tildeling av kompetansemidler 30%
Med utgangspunkt i barnehagens egne årsrapporter fra desember 2019, ser vi tydelige behov for å prioritere tiltak som øker antall pedagoger i barnehagene. I Nordland manglet det ca. 140 pedagoger ved innrapporteringen.

Fylkesmannen i Nordland vil derfor i 2020 tildele midler til tiltak ut fra følgende prioriteringer:

  1. Arbeidsplassbasert og samlingsbasert barnehaglærerutdanning
  2. Fagbrev som barne- og ungdomsarbeider
  3. Kompetansehevingsstudier for assistenter i barnehage
  4. Veiledningskompetanse for barnehagelærere i barnehage

Dette er midler som barnehageeier må søke om hvert år, og er midler som går til den enkelte barnehage for at det skal tilrettelegges, slik at den/de ansatte kan ta utdanning som det er gitt støtte til. Fylkesmannen i Nordland behandler søknader med utgangspunkt i de nevnte prioriteringer gitt fra samarbeidsforum.

 

Søknadsfrist er 31.08.2020

Vi vil minne om at barnehagemyndigheten har ansvar for å kartlegge behovene i egen kommune.