Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Foreldreundersøkelsen i barnehagen

Utdanningsdirektoratet har sendt ut en foreldreundersøkelse for å få foreldre og foresatte til å si sin mening om barnehagetilbudet, barnas trivsel og samarbeidet mellom hjem og barnehage.

 

Denne saken er skrevet før 1.1. 2021 da Fylkesmannen endret navn til Statsforvalteren.

Publisert 01.11.2019

Undersøkelsen er tilgjengelig mellom 1. november og 20. desember.  

Fylkesmannen oppfordrere til deltakelse, og ber barnehagene informere foreldre og foresatte om undersøkelsen. For ytterligere informasjon og tilgang til undersøkelsen viser vi til link på siden her.

Kontaktpersoner